Lesefjes!

Klarer du å lese 50 bøker i løpet av et år?

Bli med!

Kom til ditt bibliotek, og få et Lesefjes-skjema. 

Hva skal du gjøre?

I skjemaet skal du skrive opp tittelen på boka du har lest. Når du har lest 50 bøker tar du med deg skjemaet til biblioteket, og i premie får du et Lesefjes-kort. Dette kortet gir deg noen tilbud i Asker kommune. 

Hva er premiene?

En vaffel og en kakao, og rabatt ved besøk i svømmehall er noen av premiene. Du kan se alle premiene i Lesefjes-skjemaet.

Ta godt vare på Lesefjes-kortet. Mistet kort vil ikke erstattes.

Viktig!
Alle barn under 16 år kan bli Lesefjes!
Lesefjes følger ikke skoleåret, du kan lese når som helst.
Du kan ikke lese tegneserier som for eksempel Donald Duck.