GodBok: Forfattermøte med Anne- Britt Harsem

Velkommen til GodBok og et spennende møte med forfatter Anne- Britt Harsem og hennes bok «Lena fra Tysfjord»- en historie om rasisme, svik og forsoning.

Harsem
Tid:
fredag 6. november 2020, kl. 12.00
Sted:
Asker bibliotek

Gratis arrangement

Etter den store overgrepssaken i Tysfjord er det et spørsmål mange stiller seg: «Hvordan kunne dette skje? Og hvordan kunne skepsisen til storsamfunnet gå i arv i generasjoner?» «Lena fra Tysfjord» tar leserne med tilbake en og to generasjoner i tid og gir et innblikk i hvordan det var å tilhøre det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Fornorskingspolitikk, rasehat og rasisme er stikkord som er like relevante i dag som den gang når det kommer til minoriteter i den norske befolkning.

Begrenset antall plasser. Alle deltagere må registreres, og billetter kan hentes i bibliotekets skranke fra mandag 26.10.2020.