Språkkafé

Språkkafé er en møteplass for voksne som ønsker å praktisere og bli bedre i å snakke norsk.
Språkkafé
Tid:
torsdag 2. juni 2022, kl. 18.00
Sted:
Heggedal bibliotek

Gratis arrangement

Språkkaféen er et tilbud til deg som snakker litt norsk, men som ønsker å bli enda bedre.

Språkkaféen er ledet av en språkvert og samtalene foregår i mindre grupper.

Hjertelig velkommen!