Avlyst Ny kommune - felles identitet?

Kan man planlegge seg frem til et nytt kommunalt fellesskap? Vi spør kommuneplansjef Tor Arne Midtbø. Samtalepartner: Per Olav Torgnesskar, Museene i Akershus
Tor Arne Midtbø og Per Olav Torgnesskar

Dette arrangementet er dessverre avlyst

Tid:
torsdag 20. januar 2022, kl. 18.00
Sted:
Asker bibliotek

Gratis arrangement

Kan man planlegge seg frem til et nytt kommunalt fellesskap? Kan en ny Asker-identitet vedtas politisk, eller jobbes frem av byråkrater på rådhuset? Og i så fall – hvordan? Vi spør kommuneplansjef Tor Arne Midtbø som arbeider med planprosesser for den sammenslåtte kommunen. Samtalepartner: Per Olav Torgnesskar, MiA – Museene i Akershus.

Vårt Asker? «Felles kultur og identitet er noe av det viktigste vi holder på med» har ordfører Lene Conradi sagt om kommunesammenslåingen. Hva kan en felles identitet være? Er det rom for flere identiteter i fellesskapet? Er kanskje «tilhørighet» et bedre ord? Dette vil vi snakke med folk fra hele kommunen om gjennom 2021. Utgangspunktet er Askers mangfoldige kultur og historie. Og kanskje er samtalen viktigere enn konklusjonen? Kom på arrangementene, og bidra gjerne