3D-skanner - 3D systems sense

Ønsker du å kopiere noe du allerede har? Eller hva med å lage en byste av deg selv?

Vi har en 3D-skanner til fri benyttelse på TeknoLab. Man benytter seg av programmet Sense som ligger installert på laptopene. Scan det du ønsker å lage en 3D-modell av, så kan denne lagres og overføres til 3d-printeren.