Jomfruen fra Norge
Bok
Ledig

Jomfruen fra Norge

Jomfruen fra Norge
Språk:
bokmål
Utgitt:
2012

Anbefaling

Dette er en bok for alle historieinteresserte. Forfatteren Tore Skeie skriver innsiktsfult og levende om nordisk middelalder.

Det gjelder både den forrige boka han skrev om Alv Erlingsson, og denne, «Jomfruen fra Norge», som er en frittstående oppfølger.

Skeie sier selv at da han arbeidet med den første boka, ble hans interesse trukket mot et spesielt fenomen i det universet som var den nordiske høymiddelalderen, nemlig hvordan store ressurser som landområder, noen ganger hele kongeriker, penger og politisk prestisje ble investert i forlovelser og ekteskap med barn. «Jomfruen fra Norge» er en historie om et slikt ekteskapsspill. Her leser vi om maktkamper og intriger med en norsk kongsdatter i sentrum, som får store konsekvenser for videre norsk historie.

Handlingen er lagt til alle de tre nordiske landene. Krig og konflikt med Sverige og Danmark har vært de norske kongssønnene Håkon og Eirik Magnussons hverdag siden midten av tenårene. Tidlig på våren i 1302 sender Håkon budbringere til naboriket i øst for å åpne forhandlinger om en forlovelse med den ennå ikke ett år gamle jomfru Ingeborg. Han håper på å skaffe seg politiske fordeler og styrke sin posisjon gjennom å gifte bort datteren til en av svenskekongens brødre. Enorme verdier blir investert i et lite jentebarn. Konsekvensene for vårt lands historie skulle vise seg å bli dyptgripende og langvarige.
Anbefalt av:
Beate Norgaard
Dato:

Flere opplysninger

Antall sider
311 s.
ISBN
978-82-430-0611-9 (ib.) : Nkr 369.00

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig
Heggedal Voksenavdelingen Ledig