Løvehjerte : roman
Bok
Ledig

Løvehjerte roman

Løvehjerte : roman
Språk:
bokmål
Utgitt:
2010

Anbefaling

Steens lavmælte framstilling av Richard Løvehjertes liv gjør boka til en fascinerende og troverdig roman som anbefales til alle som har interesse for historie.

I 1199 dør Richard I av England, - for ettertiden kjent som Richard Løvehjerte. Femten år gammel ledet han en hær mot faren sin, og fjorten år senere blir han oppnevnt av paven til å lede det tredje korstoget. Richard Løvehjerte framstår som en besatt fanatiker med et snevert fiendebilde. I spissen for fienden, som har drevet de kristne korsfarerne ut av Jerusalem, står den gåtefulle Saladin.
Richard reiser en mektig hær, støttet av fyrster, konger og ikke minst av paven i Roma. Han lykkes med å få fotfeste i Levanten og står foran Jerusalems murer med hæren sin. Men her merker han at Saladin ikke er slik som ryktene vil ha det til - han viser storsinn, toleranse og vennlighet. Dette forvirrer Richard, gjør ham utrygg og blir starten på en mental forandring. Richard når aldri Jerusalem. Han blir tilbudt et forlik av Saladin, men avviser dette. Han returnerer til Europa som halv beseiret og uten å ha befridd Jerusalem for de vantro.

Richard Løvehjerte framstilles som et sammensatt menneske preget av store tanker om seg selv, men også en person som er drevet av skyld og tvil. Sentralt i romanen er hans tanker om Saladin, men kanskje enda viktigere er at han streber etter å leve opp til morens forventninger: Richard skulle bli den som gjenerobret Jerusalem. Han vakler i sin overbevisning om hvor ond Saladin virkelig er, og vi blir etter hvert kjent med en tvilende Richard som revurderer sin egen oppfatning av hovedfienden og det folket han leder.

Romanens budskap er den forandringen som Richard gjennomgår i forhold til Saladin. Han undres om både ham selv og den kristne verden feilvurderer Saladin og den islamske kultur. Det er også en historie som kaster lys over to sentrale sider ved vår egen tid: kulturkollisjonen mellom øst og vest samt religiøs fanatisme.
Steens lavmælte framstilling av Richard Løvehjertes liv gjør boka til en fascinerende og troverdig roman som anbefales til alle som har interesse for historie.
Anbefalt av:
Gro B. Soydan
Dato:

Flere opplysninger

Sjanger
Historisk, Romaner
Antall sider
246 s.
ISBN
978-82-495-0681-1 (ib.) : Nkr 349.00
Form
Roman

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen hist.roman Ledig
Asker Voksenavdelingen magasin Ledig
Asker Voksenavdelingen hist.roman Utlånt til 23.06.2023
Slemmestad Voksenavdelingen Ledig
Tofte Voksenavdelingen Ledig