Kunstens fortrolling : nylesingar i Tarjei Vesaas' forfattarskap
Bok
Ledig

Kunstens fortrolling nylesingar i Tarjei Vesaas' forfattarskap

Kunstens fortrolling : nylesingar i Tarjei Vesaas' forfattarskap
Språk:
flerspråklig
Utgitt:
2002

Beskrivelse

Kunstens fortrolling

Antologien Kunstens fortrolling vil gi sitt bidrag til å halde interessa for Vesaas sine tekstar varm. Tittelen på denne antologien viser til den særeigne vesaaske forma: eit blikk
for det gåtefulle og det nye i det kjende og kvardagslege – eit grenseutvidande blikk. Bidraga i denne antologien tar for seg både dikt, noveller og romanar og gir eit variert bilde av Vesaas sin forfattarskap, og også av diktaren – i sonen Olav Vesaas' litterære portrett av faren. Skrivemåtane og metodane som bidragsytarane brukar, er også varierte, og gir eit bilde av det mangfaldet som pregar litteraturforskinga i dag.

Flere opplysninger

Medvirkende
Gimnes, Steinar (redaktør)
Antall sider
206 s.
ISBN
82-02-19659-0, Nkr 298.00, (h.)

Eksemplarer til utlån

Bibliotek Avdeling Plassering Status
Asker Voksenavdelingen Ledig