Årsmelding 2018

Årsmelding for Asker bibliotek 2018

Samlingen består av:

    • Bøker: 89 703
    • Lydbøker: 6225
    • Film: 9939
    • Musikk: 9130
    • Biblioteket abonnerer på 33 aviser og 170 tidsskrifter


Ombygging:
Det ble gjennomført en stor ombygging av lokalene i Asker sentrum i forkant av tilbudet til meråpent bibliotek. Biblioteket var stengt fra 3.september til 20.oktober og ny barneavdeling ble åpnet 12.november.

Utlån:
Biblioteket lånte ut 321 294 titler. Det tilsvarer 5,2 utlån per innbygger og er en nedgang på 13,7 % fra 2017. Utlånet i Heggedal bibliotek utgjør 5,7 % av det totale utlånet.

Besøk:
Det var et totalt besøkende på 328 601 en nedgang på 11,8 %.
I perioden 1.oktober til 30.april har hovedbiblioteket søndagsåpent. Hovedbibliotekets lesesal har egen inngang og kan benyttes i kulturhusets åpningstid.

Besøk på bibliotekets hjemmesider:
Antall virtuelle besøk: 188 902 (- 31,5 %)
Antall viste sider: 638 274 (- 24 %)

Personalressurser:
Antall stillinger: 24 ansatte
Antall årsverk: 21,9

Åpningstider:
Hovedbiblioteket har åpent 67 timer per uke.
Heggedal bibliotek har åpent 41 timer per uke.

Aktiviteter:
Det var 207 arrangement for i alt 8514 personer.