Utvikling av privatarkivsamlingen

Asker bibliotek er i gang med å utvikle privatarkivsamlingen. I samarbeid med Museene i Akershus (MiA) skal bibliotekets samling analyseres og det skal lages en bevaringsplan.

Foto: Øivind Möller Bakken/MiA
Arkivsamlingen i Asker bibliotek består av over hundre forskjellige arkiv. Samlingen er gjennom årenes løp møysommelig registrert og ordnet i konvolutter og protokoller. Det dreier seg om arkiv fra bedrifter, lag og foreninger i nærområdet. Arkivmaterialet er unik dokumentasjon av samfunnsforhold og kan også inneholde informasjon om enkeltpersoner.

Med bistand fra MiA skal det lages en samfunnsanalyse av privatarkivet. Da vil man få et bilde av hva samlingen faktisk inneholder, og om enkelte samfunnsaktører mangler. Det er viktig kunnskap for å sikre en bred samfunnsdokumentasjon. Dette arbeidet skal gjøres over hele Akershus, og man får dermed en bredere kontekst for Askers unike samling. Les mer om prosjektet på MiAs nettsider.

Biblioteket mottar stadig nye arkiver, til berikelse for samlingen. Arkiv er sårbart materiale som fort kan ta skade av dårlige oppbevaringsforhold. Oppfordringen er derfor: Kjenner du til et gammelt arkiv, ta kontakt med oss for en vurdering.