Idunn

På Idunn har du tilgang til digitale fagtidsskrifter utgitt av Universitetsforlaget.

Flere av tidsskriftene er åpent tilgjenglig for alle, for eksempel Edda, Historisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. Her er en oversikt over hvilke som er åpent tilgjengelige

I Idunn kan du også søke i over 38 000 artikler og kapitler.

Idunn finner du her