Idunn

På Idunn har du tilgang til digitale fagtidsskrifter utgitt av Universitetsforlaget.

Flere av tidsskriftene er åpent tilgjenglig for alle, for eksempel Edda, Historisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning. 

I Idunn kan du også søke i over 38 000 artikler og kapitler.

Idunn finner du her