Askerbibliotekene endrer satsene for erstatning

I takt med den generelle prisstigningen øker satsene for erstatning av bøker og annet materiale som ikke blir levert inn. Økningene ble politisk vedtatt i kommunestyret i desember 2023, "Gebyrer og brukerbetalinger 2024".

Lånt materiale som ikke leveres, blir tapt eller skadet må erstattes etter bibliotekets satser. Spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt.

Gjeldende satser 2024:

  • Bok (voksen) NOK 450.-
  • Bok (barn) NOK 350.-
  • DVD NOK 250.-
  • Lydbok NOK 450.-
  • CD NOK 200.-
  • Egne regler for kunstlån, el-sykkel, symaskin og annet utstyr

For mer informasjon se "Erstatning ved tapt materiale" her