Nye fagbøker på hylla!

Vi har fått inn mange nye og spennende fagbøker i det siste. Her kan du se oversikt over de nyeste bøkene vi har fått inn.

Nå har vi flere fagbøker til utlån

Vi har styrket tilbudet innen faglitteratur, og bøkene er nå tilgjengelig for utlån. Det har kommet inn mange nye og ferske bøker innen fagområdene medisin, jus, pedagogikk og bedriftsledelse.

Ta en titt på bøker innen de ulike fagomådene. Kanskje det er noe aktuelt for deg?

Medisin

Jus

Pedagogikk

Bedriftsledelse

Matematikkbøker

Vi har i tillegg kjøpt inn en del nye lærebøker innen realfagene, spesielt matematikk.

Se nye matematikkbøker her

Nye og flere emnehefter med oppgaver og fasit for 8.-10. trinn