Vi ønsker dine innspill!

Å være en medborger betyr å delta. Nå har du anledning til å komme med innspill til Asker kommunes førsteutkast til Temaplan kultur.

Foto: Vibeke Glosli

Temaplan kultur 

Asker kommune har en ambisjon om å styrke kulturpolitikken i årene som kommer og arbeidet med kommunens nye kulturplan for perioden 2022 - 2034 er i gang. Temaplan kultur er en plan som gir en overordnet retning innenfor kulturpolitikken. Den beskriver mål og rammer, men anslår også prioriteringer og satsningsområder.

Planen er et samarbeid mellom kommunens ulike kulturavdelinger som bibliotek, kulturskole, kulturarenaer, ung kultur og allmenn kultur, og den inneholder formål, rammer, mandat, utvikling, trender, utfordringer og strategier. Når Temaplan kultur blir vedtatt skal avdelingene utarbeide tiltaksplaner.

Kultur og fellesskap - du kan bidra med innspill

Alle innbyggere i Asker kommune skal oppleve kunst og kultur som nær, tilstede og relevant, og kultursatsningen skal bygge på kommunens overordnede mål om samarbeid, bærekraft, innovasjon, inkludering og ytringsfrihet.

Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og kulturformidling i alle former er med på å styrke fellesskap og mangfold. Kunst og kultur lærer oss om oss selv og omverden. Kritisk refleksjon er en grunnleggende verdi innenfor kunst og kultur og nå håper vi at du som innbygger i Asker kommune gir oss innspill til kulturplanen. 

Les Temaplan kultur og send oss dine innspill!