Ny fakturarutine ved tapt materiale

Fra 1. februar gjør vi endringer i våre fakturarutiner ved tapt materiale, og det vil nå bli sendt ut erstatningskrav dersom lånefristene ikke overholdes.

Askerbibliotekene har det siste året vært gjennom en prosess med å harmonisere bibliotektilbudet i den nye kommunen. I den forbindelse har vi valgt å ikke sende erstatningskrav på tapt eller ikke-levert materiale ettersom praksisen rundt dette var ulik i Røyken, Hurum og Asker.

Nå er denne prosessen samkjørt, og vi vil igjen sende ut erstatningskrav dersom lånefristene ikke overholdes.

Vi opplever stadig at brukerne etterspør bøker som ikke er levert inn, og vi håper at dette tiltaket vil bedre flyten slik at flest mulig får tilgang til et likeverdig bibliotektilbud.

Du kan lese mer om låneregler og erstatningskrav her