Slemmestad bibliotek flytter

Vi flytter! Slemmestad bibliotek stenger dørene 30. desember og holder stengt i to måneder. Vi åpner igjen mandag 1. mars i nye, midlertidige lokaler i paviljongen på fabrikktomta (Vaterlandsveien 27).

bilde av midlertidig bibliotek
Midlertidig bibliotek

Utlån og innlevering

I forbindelse med flyttingen har vi gjort noen grep når det gjelder utlån og innlevering. Fra 1. desember av låner vi ut våre egne bøker og filmer i tre måneder dersom det ikke er venteliste på dem.

Henting av reserverte bøker

Reserverte bøker må hentes på Midtbygda bibliotek i Vangsfjellveien 1 i Røyken (Midtbygdahallen ved Midtbygda skole). Dersom dette blir vanskelig, kan de hentes på et av de andre bibliotekene i kommunen. Ta kontakt med Midtbygda bibliotek på tlf. 31 29 61 45 eller send en e-post til

Vi holder luken på Slemmestad bibliotek åpen for innlevering til godt over nyttår.

Velkommen tilbake til oss 1. mars!