Økt utlån ved Askerbibliotekene

Årets første uker har vært hektiske, og antall utlånte bøker har økt!

Vi i Askerbibliotekene synes det er veldig hyggelig å se stor økning i utlån etter at vi 1. januar 2020 slo sammen de fem bibliotekene i Asker, Røyken og Hurum.

Etter at samlingene ble slått sammen viser tallene at det er lånt ut betydelig flere bøker så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt utlån av barnebøker og skjønnlitteratur for voksne som har økt.

Bøker blir hentet fra hyllene og fraktet rundt to ganger i uken, og aktiviteten har vært høy ved alle bibliotekene. Har du Tofte bibliotek som ditt lokale bibliotek, så vil du raskt kunne få tilsendt bøker som er ledige fra et av våre andre bibliotek, for eksempel Asker bibliotek eller Slemmestad bibliotek. Du kan bestille bøker selv via Bibliofil-appen og på Min side, eller få betjeningen til å hjelpe deg.