Meråpent bibliotek er stengt torsdag 12. mars

Det blir ikke mulig å bruke selvbetjent bibliotek torsdag 12. mars på grunn av systemvedlikehold.