Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Askerbibliotekene følger anbefalingene til kommuneoverlegen vedrørende koronaviruset og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak. Dette kan medføre endringer i våre tilbud og arrangementer.

Følg med på vår nettside, Aktiv i Asker og Facebook for endringer i tilbudet.

Mer informasjon om koronaviruset finner du på kommunens nettside.